Paulos Dls

Klientská zóna
Who we are

Kto sme?

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti dopravných stavieb so zameraním na:

  • projektovanie dopravných stavieb
  • vykonávanie dopravných prieskumov
  • poradenstvo
  • znaleckú činnosť

Prečo práve
s nami?

  • Ponúkame 17 rokov odborných skúseností
  • Máme radi efektívnu a zmysluplnú prácu s vysokou
    pridanou hodnotou
  • Vážime si prácu a čas kvalifikovaných inžinierov

Ako Vám môžeme
pomôcť?

Odbremeníme Vás a Váš tím od manuálneho zberu dopravných dát v teréne
Zabezpečíme pre Vás kvalifikovaný a kontrolovateľný zber a spracovanie údajov
img
img
scout
box
Prev
1 / 5
Next

Čo ponúkame?

Icon 1
Vykonanie automatizovaného sčítania cestnej dopravy (ASD)
Icon 2
Dopravný prieskum intenzity a smerovania cestnej dopravy a skladby dopravného prúdu
Icon 3
Dopravný prieskum času a rýchlosti prejazdu vozidiel zadaným úsekom
Icon 4
Krátkodobé a dlhodobé dopravné prieskumy
Icon 5
Dopravné prieskumy motorových aj nemotorových vozidiel ako aj chodcov
Icon 6
S presnoťou zberu a vyhodnotenia dát 95%+ za akýchkoľvek poveternostných podmienok

Ako to
robíme?

Ako to robíme?
Ako to robíme?
Title
street
dev
box
Prev
Next
Zero One Zaznamenáme dopravné údaje
vlastnými zariadeniami SCOUT
Zero Two Zabezpečíme vyhodnotenie
výstupov z
údajov na základe MAC adries s cieľom určenia času a rýchlosti prejazdu zadaným úsekom videozáznamu s cieľom sčítania intenzity a smerovania dopravy
údajov na základe MAC adries s cieľom určenia času a rýchlosti prejazdu zadaným úsekom
videozáznamu s cieľom sčítania intenzity a smerovania dopravy
powered by: Miovision

Čo od nás dostanete?

1 Overiteľné údaje s vysokou mierou presnosti
v požadovanom formáte
2 Videozáznam
3 Zdieľame s Vami prístup k zdroju údajov

Vizualizované interaktívne
diagramy spracovaných údajov:

Kartogram smerovania dopravy Kartogram smerovania
dopravy
Graf časového priebehu intenzity dopravy Graf časového priebehu
intenzity dopravy
Graf merania času a rýchlosti prejazdu Graf merania času
a rýchlosti prejazdu

Referencie

Image 2023 03 31 T102222 408

Obchvat Malokarpatského regiónu

Smerové kordónové a profilové dopravné prieskumy

Image 2023 03 31 T102225 828

Zmena ÚPN v lokalite Nad Šúrom, Bratislava

Smerové križovatkové a profilové dopravné prieskumy

Image 2023 03 31 T102227 409

I/51 Vráble – križovatky

Smerové križovatkové prieskumy

V akej forme
Vám poskytneme
výstupy?

Xls Pdf Mp4 Jpg Csv
Macbook

Váš zdroj údajov?

Cloud

Cloudová softvérová
platforma

Pc
Monitorovanie procesu zberu dát
Analýza dát
Sťahovanie dát
Export dát
Žiadosť o údaje
Budovanie siete z dát
Ukladanie dát
Zobrazenie dát
Monitorovanie procesu zberu dát
Analýza dát
Sťahovanie dát
Export dát
Žiadosť o údaje
Budovanie siete z dát
Ukladanie dát
Zobrazenie dát

Kontakt

PAULOS-DLS s.r.o.
Služby v oblasti dopravných stavieb
SK-929 01 Dunajská Streda
Zelená 1193/48


IČO: 43 852 742
DIČ / IČ DPH: SK 20 225 13 680

Technické oddelenie

Ing. Pavol Sebök
Ing. Pavol Sebök autorizovaný stavebný inžinier SKSI | dopravné stavby znalec | dopravné stavby | projektovanie v stavebníctve
+421 (0) 907 300 525 paulos-dls@paulos-dls.eu

Obchodné oddelenie

Ing. Zuzana Sebök Csonga
Ing. Zuzana Sebök Csonga konateľ
+421 (0) 905 116 810 zscs@paulos-dls.eu